Dansk elektronisk tidsskrift George Sand

Billede af George Sand

DET VAR GEORGE SANDS FARMOR, Marie Aurore de Saxe, der købte Nohant kort før Revolutionen. Godset forblev i familiens eje de næste 170 år, men ejes nu af den franske stat og er naturligt nok omdannet til museum for George Sand.

George Sands Nohant

forside → nohant • françaisenglish

Til højre ses et tegnet kort over Nohant, George Sands gods

NOHANT er uløseligt forbundet med Aurore Dupin - kvinden bag forfatterpseudonymet George Sand. Det var her, efter farens død, at Aurore voksede op under sin farmors til tider strenge opsyn. Og først ville Aurore ikke være der. Men med tiden kom hun til at elske Nohant, og hun modtog et utal af sin tids berømtheder her. Som Delacroix, Balzac, Flaubert, Liszt og Marie d'Agoult og - Chopin.

Om kortet

DU ER NETOP ANKOMMET TIL NOHANT og glæder dig til at komme på rundvisning i George Sands hus

MEN DER ER EN HALV TIME til næste rundvisning, så hvorfor ikke tage lidt god tid til at købe billet, se bygningerne udefra, gå en tur i parken og den lille skov? Så du lader dig føre af det kort, som du fik af mig, inden du rejste fra Danmark. Kortet tegnede jeg, da jeg besøgte Nohant i 1999 og selv gik i parken.


George Sand et Nohant

C'etait la grand-mère paternelle de George Sand; Marie-Aurore de Saxe, qui a acquis Nohant un peu avant la Révolution. La propriété restait dans la possession de la famille pendant 170 années. Aujourd'hui c'est la propriété de l'État et naturellement transformée d'une musée de George Sand.

→ nohant

INDISSOLUBLEMENT LIÉE À NOHANT EST AURORE DUPIN, la femme sur le nom de plume : George Sand. C'était à Nohant, après le mort de son père, qu'Aurore grandit au-dessous la surveillance à la fois douce et sévère de sa grand-mère. Au début Aurore languissait après Paris et sa mère. Plus tard elle chérissait Nohant et un grand nombre de personnalités lui a rendu visite : Delacroix, Balzac, Flaubert, Liszt et Marie d'Agoult - Chopin.

La carte

VOUS AVEZ JUSTEMENT ARRIVÉ À NOHANT et naturellement vous vous réjouissez de la visite guidée à la maison de George Sand.

MAIS IL Y A UNE DEMI-HEURE À LA PROCHAINE VISITE et vous avez bien le temps d'acheter le ticket, d'étudier les bâtiments de dehors et vous promener dans le jardin et la petite forêt. Suivez la carte que j'ai dessinée quand j'ai vu Nohant en 1999 et jouissez la promenade dans le jardin merveilleux.


George Sand's Nohant

George Sand's grandmother on her fathers side, Marie Aurore de Saxe, bought Nohant just before the Revolution. The manor remained in the possession of the family for 170 years. Today it is owned by the state and is of course transformed into a museum: Nohant as left by George Sand.

→ nohant

INEXTRICABLY BOUND UP ARE NOHANT AND AURORE DUPIN - the woman behind the pen name George Sand. It was at Nohant, after the early death of her father, that Aurore grew up under her grandmother's both gentle and strict supervison. At first Aurore longed for Paris and her mother. But later she came to love Nohant and countless personalities became her visitors. As Delacroix, Balzac, Flaubert, Liszt and Marie d'Agoult - and Chopin.

The map

YOU HAVE JUST ARRIVED AT NOHANT, and you are of course looking forward to the guided visit in the home of George Sand.

BUT THERE IS A HALF HOUR TO THE NEXT SHOWING, so you have plenty of time to buy the ticket, then study the buildings from the outside and go for a walk in the park and the small wood next to it. Go by the map, which I drew up, when I visited in 1999 and enjoyed the walk in the beautiful garden of Nohant.

Start turen her:

Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!