Dansk elektronisk tidsskrift George Sand

Billede af George Sand

GEORGE SAND begyndte sin litterære karriere som petitjournalist på Figaro. I 1831 debuterede hun som romanforfatter med Rose et Blanche, som hun skrev sammen med den 19-årige Jules Sandeau. Siden skrev hun snesevis af romaner, en håndfuld teaterstykker og adskillige børnebøger. Hun var en af sin tids mest læste, feterede og oversatte forfattere.

Introduktion til George Sands romankunst

forside → romaner • françaisenglish

Til højre ses billede af Fernande - en af hovedfigurerne i Sands roman, Jacques. Gravering af Delaville efter forlæg af Maurice Sand

GEORGE SAND SKREV KNAP 100 romaner og noveller. Listen i menuen til højre er derfor ikke komplet, men et forsøg på at danne et overskueligt billede af tematik og form i det store værk.

ROMANER OG NOVELLER ER SET OPDELT i fire perioder. Den første, stærkt romantiske behandler kvindens problemer, mens den anden er præget af almene spørgsmål, og i den tredje finder man de kendte, landlige idyller. Den fjerde og sidste kan ses som en blandingsgenre mellem de tre.

LÆSER MAN et begrænset udvalg, fx Indiana, Horace, François le Champi og Antonia, er opdelingen overordentlig gangbar. Men fører læserinden yderligere til sin kanon af Sand-romaner, vil hun opleve, at denne enkle opdeling opløses. Uafhængigt af tilblivelsestidspunkt falder værkerne på må og få ned i de tematiske kasser, og et påtrængende behov for at udpege yderligere temaer åbenbares.

DEN ROMANTISK-FEMINISTISKE TEMATIK og dens berømte kvindeskikkelser blev afgrænset allerede i Sands samtid. Et synligt bevis herfor er Robinsons 23 stålstik af forfatterskabets mest fremtrædende kvindeskikkelser: Galeri de femmes de George Sand, som kan ses i romanlisten her på siden. Eftertiden og feministerne hæftede sig ved denne emancipation, men førte dermed forfatterskabets mange skildringer af manden og dets behandling af andre emner i glemsel.

SANDS SKILDRINGER AF Ralph, Sténio, Trenmor, Magnus, Olivier, Jacques, Leone Leoni, Saint-Julien, Bernard de Mauprat, Daniele Gemello, Anzeloto, Albert, Horace, Paul Arsène, Karol, François, Julien og mange flere er dog uhyre interessante. Et oplagt eksempel er svindleren Leone Leoni i romanen af samme navn, der trods Robinsons ikonolatri af Sands kvinder gennemlyses så mesterligt, at heltinden, Juliette, reduceres til en fortæller, der gennem hele romanen meget betegnende hviler som et yndigt objekt på en chaiselong.

EN VIGTIG OG SAMLENDE KONKLUSION om forfatterskabet er derfor, at George Sand skrev på en fordomsfri kærlighed til både kvinder og mænd og deres mangeartede karakterer og problemer. Fordomsfri som ukritisk, vil nogen mene, men det er hævet over diskussion, at forfatterindens forstand på sjælelivets rørelser gør hende til en uovertruffen mester i at tegne figurer, der frigør sig fra papiret og fremstår for læserinden og læseren som sandsynlige mennesker af kød og blod.

til top

Læs uddrag fra romanerne

til top

HER PÅ SIDEN findes uddrag fra en håndfuld af Sands meget kendte romaner. De findes alle fra romanlisten, eventuelt ved at følge links nedenfor.

LÉLIA, 1833, er en metafysisk roman. Personerne er idealiserede, og den ydre handling er begrænset til et minimum. Debatten mellem hovedpersonerne om sjælelivets gåder er det centrale i dette værk.

JACQUES, 1834, er derimod handlingsmættet. Og personerne er nok romantiserede, men søger i harmoni mellem egne ønsker og samfundets forventninger den jordiske lykke.

LE SECRÉTAIRE INTIME, 1834, er en af de tidlige romaner, hvis fortælling om en ung privatsekretærs håbløse forelskelse i sin arbejdsgiver, en italiensk prinsesse, må placeres uden for den traditionelle opdeling af Sands romaner.

LEONE LEONI, 1834, er en rigtig røverroman, der ikke indeholder de store tematiske dybder. Alligevel glimrer portrættet af spillerens natur: lånt fra Lélia og her mesterligt udviklet i romanens hovedperson, Leone Leoni.

LA DERNIÈRE ALDINI, 1838, er en af Sands mange kunstneromaner, hvori vilkårene for kunstnerne tematiseres. Her den italienske mestertenor, Lélio, og hans umulige forelskelser i to kvinder over hans stand.

CONSUELO, 1842, er Sands længste roman, og som en fremragende dannelsesroman kvindernes Wilhelm Meister. Udover sine litterære kvaliteter kan romanen fremhæves for at være en føljeton i ordets bedste betydning, hvor handlingen vedvarende afrundes og genoptages med aldrig svigtende verve.

LE PÉCHÉ DE MONSIEUR ANTOINE, 1845, er en ideologisk roman, der med banal en fortælling om en umulig kærlighed mellem velhavende borger og uformuende adel udvikler de socialistiske utopiers forestillinger om en ny verdensorden.

MARQUIS DE VILLEMER, 1861, blev en af Sands populæreste romaner og fik også stor succes på teatret. Villemer er tematisk beslægtet med Jacques, men fjerner sig også langt herfra som uforpligtende komedie.

GALERI DES FEMMES DE GEORGE SAND, gravøren Robinsons mesterlige stik efter forskellige forlæg af 23 kvindeskikkelser fra Sands tidlige romaner og noveller, er også et besøg værd.

ILLUSTRATIONEN herover til højre forestiller heltinden Fernande i Jacques. Kunstneren, Maurice Sand, George Sands søn, som lærte hos den berømte Delacroix, illustrerede flere af morens bøger.

til top

Hvordan finder man Sands romaner?

til top

Bogomslag

Michel Lévy Frères udgivelse af Mauprat fra 1869. Udgaver som disse blev trykt i pæne oplag og kan ofte erhverves hos antikvariaterne for 100-200 kr.

Bogomslag

Mauprat i serien The World's Classics hos Oxford University Press (engelsk).

GEORGE SANDS ROMANER optrykkes fortsat i stort tal i Frankrig, men oversættes i dag sjældent til dansk. To af de vigtigste, Indiana og Lélia, findes dog på bibliotekerne i nyere oversættelser. I den engelsktalende verden er interessen for Sand betydelig, og de bedste forlag udgiver ofte nyoversættelser af hendes store romaner. De kan søges og bestilles via internetboghandler herhjemme, fx saxo.com, og selvfølgelig på udenlandske websteder.

OVERSIGTEN UNDER ROMANLISTENS ENKELTE TITLER viser ikke alle bibliotekernes udgaver. Derfor er der lavet links til bibliotekernes forside med en lille søgevejledning, så du selv kan gå på opdagelse på hylderne. Endelig er der medtaget udgaver, som bibliotekerne måske ikke har, men som kan anbefales til indkøb på ferieturen til Frankrig.

DEN FØRSTE RÆKKE I LISTERNE viser første bogudgave eller en tidlig udgave, for enkelte udgivelsen som føljeton. Med få undtagelser findes de selvfølgelig ikke på danske biblioteker. I de følgende rækker kommer så senere udgaver. De senere, kritiske udgaver generelt først, herefter oversatte til dansk eller engelsk, uden at det skal ses som en kritisk vurdering.

DE ÆLDRE DANSKE OG FRANSKE udgaver kan ikke hjemlånes, fx fra Det Kongelige Bibliotek. Men de kan bestilles til læsesalen, og for udgaver af en hvis alder kan man via nettet bestille og købe en kopi i pdf. Endelig tilbyder forlaget eBibliotek 1800 flere danske Sand-udgivelser, og de er medtaget i oversigterne.

ANTIKVARIATERNE HAR meget ofte en Sand-roman til salg. Det kan være ældre franske udgaver, men af og til også en af de mange danske oversættelser fra Sands egen tid. Af og til dukker der en meget tidlig fransk udgave op, trykt i Belgien. Der er vist et par eksempler i oversigterne, men du bør være opmærksom på, at det ikke er autoriserede førsteudgaver. Priserne er for alle slags rimelige og ofte billigere end en ny udgave. Find dem på antikvariat.net

DE SENERE FRANSKE UDGAVER er uanset forlaget altid af meget høj kvalitet, også som paperbacks. Teksterne er etableret fra de originale manuskripter og førsteudgaver, som de er rigt kommenterede af de bedste Sand-eksperter.

God fornøjelse med eftersøgningen af George Sands romaner !

til top

Søgevejledning

til top


Introduction aux romans de George Sand

GEORGE SAND commença sa carrière littéraire comme auteur des petit-textes à Figaro. En 1831 elle a débuté comme romancière par Rose et Blanche : en collaboration avec Jules Sandeau. Depuis ses débuts elle a ecrit plus que 70 romans mais aussi les piéces de théâtre et les livres pour les enfants. Elle etait l'un des plus célébres parmi les auteurs de l'époque.

→ romans

ESPÉRONS QUE CES EXTRAITS D'UN PEU DE NOMBREUX ROMANS DE GEORGE SAND seront représentatifs de l'étendue de sa producion énorme.

LÉLIA, 1833, est un roman métaphysique. Les personnages sont les images idéales et l'intrique est réduite au minimum. Le débat entre les personnages principaux sur les énigmes de la vie sprituelle est le pivot du roman.

JACQUES, 1834, du côté opposé, contient un récit compliqué. Les personnages sont les idéales à un certain degré et semblent s'efforcer d'atteindre à un bonheur terrestre dans un équilibre entre leurs désirs et les demandes morales de la société.

LEONE LEONI, 1834, est vraiment une histoire des brigands et peut-être à court de profondeur thématique de Jacques ou Lélia. Quand même l'examination minitieuse du caractère du jouer est brillante; empruntant et élargissant le modèle de Trenmor de Lélia dans un portrait rayonnant de Leone Leoni, le personnage principal.

CONSUELO, 1843, est le roman le plus voluminieux par Sand et brillant comme roman de la formation du Wilhelm Meister des femmes. À part d'être un chef-d'oeuvre de la qualité littèraire le roman se distinque comme feuilleton à la meilleure manière, arrondissant et reprendant l'intrique par une verve vivante.

MARQUIS DE VILLEMER, 1861, reste l'un des plus populaires des romans de Sand et se procura un succés fou comme pièce de théâtre. Villemer a quelques ressemblances thématiques de Jacques, et bien que les contemporains de Sand auraient trouvé le roman trés touchant, peut-être les lectrices d'aujourd'hui le trouveraient une comédie informelle.

LA GRAVURE dépeind Fernande, la heroïne de Jacques. Maurice Sand, l'artiste et le fils de George Sand, faisait son apprentissage dans sa jeunesse à l'atelier de Delacroix. Plus tard il travaillait comme illustrateur en plusieurs des livres de sa mère comme la première édition illustrée de Jacques, publiée par Hetzel en 1853.


Introducing George Sand as Novelist

GEORGE SAND began her literary career as a paragraphist on Figaro. In 1831 she made her début as a novelist with Rose et Blanche, in part written with Jules Sandeau. Since then she wrote more than 70 novels, a handful of theatrical pieces and also books for children. She was one of the most read, celebrated and translated authors of her time.

→ novels

HOPEFULLY THESE EXTRACTS FROM A FEW OF GEORGE SAND'S MANY NOVELS will be illustrative of the scope of her enormous production.

LÉLIA, 1833, is a metaphysical novel. The characters are idealized and the actual story is limited to a minimum. The debate among the principal characters on the riddles of their spiritual life is the pivot of this novel.

JACQUES, 1834, on the other hand, contains a complicated story. The characters are idealized to some degree, but they seem to strive for an earthly happiness found in the equilibrium between their longings and the moral demands of society.

LEONE LEONI, 1834, is a real "story among thieves" and perhaps lacking the thematic deepths of "Jacques" or "Lélia". Though absolutely brilliant is the minute examination of the gambler's nature; the pattern borrowed from "Lélia" and masterly expanded in the portrait of Leone Leoni, the principal character.

CONSUELO, 1843, is Sand's longest novel, and as a brilliant novel of formation it is the women's Wilhelm Meister. Apart from being a masterpiece in literary quality the novel can be distinguished as being a feuilleton in the best sense of the word, constantly rounding off the action and resuming it with a never failing verve.

MARQUIS DE VILLEMER, 1861, became one of Sand's most popular novels and also made a grand success when staged. Villemer has some thematic relations with Jacques, but although Sand's contemporaries found it extremely moving, the modern reader might well distinguish Villemer as an informal comedy.

THE ENGRAVING portrays Fernande, the heroine of Jacques. The artist, Maurice Sand and the son of George Sand, was apprenticed to the famous Delacroix as a young man. Later on he worked as an illustrator on several of his mother's books, like this first illustrated edition of Jacques, engraved by H. DeLaville and published by Hetzel in 1853.

© DetGS • 2000 - 2006 og 2009

Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!