Dansk elektronisk tidsskrift George Sand

Bogomslag

SOM EN MARKERING AF Sand-året, 2004, lod Gallimard og Classiques Garnier Thierry Bodin udvælge de vigtigste breve hos Georges Lubin. I bogen, se omslaget herover, findes en strålende biografisk kronologi og et register, som fortæller om de personer, der modtog brevene eller er nævnt i dem.

Breve udvalgt af THIERRY BODIN
Éditions Gallimard
Paris 2004
1313 sider

Georges Lubin: George Sand - Correspondance
- breve skrevet i perioden 1812-1876

forsidebreve → læs breve

Omslag af Georges Lubins udgivelse af Sands breve - bind 2

Kun tilgængelig antikvarisk, Classique Garnier har realiseret lageret i 2004. Må antages at være uopdrivelig, men findes på Det Kongelige Bibliotek i København.

George Sands korrespondance i Georges Lubins udgivelse begyndte i 1964 med udgivelsen af første bind. Herefter fulgte bind efter bind, præcist et om året; det sidste og femogtyvende, i 1991. Hvert bind er på omkring tusind sider, så samlingen udgør altså mere end 25.000 sider.

De to første bind dækker den længste periode, nemlig fra Aurores tidligste barndom til 1835; andet bind dog kun 3 år, fra 1832 til juni 1835. De treogtyve efterfølgende dækker så hver en periode på gennemsnitligt lidt mindre end to år.

At brevene fordeler sig sådan, det skyldes, at George Sand debuterede som forfatter omkring 1832, og fra samme øjeblik begyndte hun sin brevveksling med tidens berømtheder. Alle måtte korrespondere med denne mærkelige stjerne, der med romanen Indiana pludselig var steget funklende op på de litterære stjerners himmel. Og selv om Sand gerne ville give udtryk af at være reserveret, så holdt hun også af at være centrum i denne hastigt voksende kreds af skiftende personligheder. At skrive et eller to kapitler til en roman til den umættelige forlægger, Buloz, var ikke længere det eneste daglige pensum. En god håndfuld breve måtte også af sted. Måske ikke kun som en venlighed, måske snarere som et narkotikum for brevskriveren selv.

Ved siden af den utrolige indsats med samlingen af brevene ligger et strålende noteapparat. Før Lubin begyndte udgivelsen i midten af tresserne, havde han nøje overvejet hele projektet, og linien er pinligt holdt i hvert eneste bind. Samlingen kan derfor anvendes som et egentligt opslagsværk; den er det ultimative leksikon over George Sand.

Kommentarerne er sammenstillet på flere niveauer. For det første som fodnoter til de enkelte breve. Ofte er der mere fodnote end brev, men Lubin forstår også at begrænse sig. I fodnoterne findes også litteraturhenvisninger, væsentlige fortolkninger og bemærkninger til de originale dokumenter.

Som en del af noteapparatet inddrager Lubin her og der vigtige breve, som Sand har fået fra andre. Især er det et stort udpluk af brevene fra Musset, mens der i første bind findes enkelte breve fra farmoren, Marie Aurore de Saxe. De er spændende læsning, for de giver et godt billede af Sands farmor og bestyrker den opfattelse, man gennem læsningen af Sands selvbiografi må få af hende. At hun var en venlig, men også pragmatisk dame, som kunne være benhård under en dunlet masse af fine kniplinger.

I forordet af hvert bind anlægger Lubin ganske kort de relevante perspektiver til de breve, som findes i det pågældende bind. I hvert bind findes også kronologier for de år, bindet dækker. Også her er der en sand rigdom af datoer og markeringer af både vigtige og mindre vigtigste begivenheder i Sands liv. Her læser man også, hvilke værker Sand udgav de pågældende år; om de kom som føljeton eller som bog. Da disse kronologier findes spredt i de femogtyve bind, er det her på sin plads at henvise til den kronologi, som Lubin har udarbejdet til hans anden store Sand-udgivelse, nemlig de selvbiografiske skrifter. Den er samlet på et sted og opsummerer de store træk i Sands liv.

Bag i hvert bind findes en række appendikser. Man kan blandt andet læse, hvor og også hvordan Sand boede i Paris i den tid, som bindet dækker. Særligt interessant er det særlige indeks om George Sand. Slår man f.eks. Costume masculin op i andet bind på side 943, får man straks en henvisning til et vigtigt brev i samlingen, hvor Sand forholder sig udførligt til en vens misforståede indtryk af hende i henholdsvis mandsdragt og kvindens klæder.

Georges Lubins udgivelse af George Sands brevveksling viser os alle sider af et bemærkelsesværdigt menneske. Den litterære personlighed, den nære ven til lysende stjerner som Balzac og Flaubert, Delacroix og mange andre - men også familiemenneske med almindelige bekymringer for sine nærmeste. Et enestående monument over en mærkelig og fascinerende kvindeskæbne. Men udgivelsen er også en ultimativ kærlighedserklæring til fremkaldelsen af historiens nærvær gennem en utrættelig og kompromisløs dyrkelse af den filologiske videnskab: samlingen af teksterne og kommentarerne til dem.

Lidt om Georges LUBIN

Georges Lubin, 1904-2000, blev født i 1904 i Ardentes, få kilometer fra Nohant. Efter endt uddannelse begyndte han i 1931 en karriere som bankmand, som varede indtil hans pension i begyndelsen af 60'erne. Ved siden af sin daglige gerning fik han også tid til at dyrke sine litterære interesser. Han er forfatter til flere romaner, men det var hans arbejde for George Sand, som skulle gøre ham kendt i den litterære verden. Allerede i 50'erne begyndte Georges Lubin at arbejde med en biografi, men da André Maurois udgav sin store og berømte Lélia ou la vie de George Sand i 1952, opgav han. Sammen med sin kone, Madeleine, 1896-1996, begyndte Lubin i stedet den målrettede samling og afskrift af Sands breve, som han allerede havde fundet en del af under forarbejdet til sin biografi om Sand. I 1964 udkom det første bind. Ved siden af de hovedindsatser, udgivelsen af Sands korrespondance hos Garnier og de selvbiografiske skrifter hos Gallimard, har Georges Lubin skrevet flere bøger om Sand og bidraget med forord og kommentarer i adskillige andre udgivelser.


Nedenfor oversigt over det tidsrum, som de enkelte bind i Georges Lubins udgivelse dækker, ledsaget af kort markering af de vigtigste begivenheder.

BIND 1 fra 1964 - 1812 til 1831: Barndom; ungdom; første 9 år af ægteskab med Casimir Dudevant. Opbrud fra Nohant ved slutningen af 1830.
BIND 2 fra 1966 - 1832 til juni 1835: Gennembrud som forfatter. Venskaber knyttes: Madame Dorval, Balzac, Planche, Sainte-Beuve. Stormfuld forelskelse i Alfred de Musset.
BIND 3 fra 1967 - Juli 1835 til april 1837: Søger skilsmisse fra Casimir Dudevant. Rejse til Schweiz med børnene, Liszt og Marie d'Agoult.
BIND 4 fra 1968 - Maj 1837 til marts 1840. Vinder skilsmisseprocessen over Casimir Dudevant. Tilkendes børnene og Nohant, men må afstå indtægterne fra en ejendom i Paris til Casimir. Samlivet med Frédéric Chopin, 1810-1849, begynder i 1838. Rejsen til Mallorca med Chopin og børnene, Maurice og Solange i vinteren 1838-39.
BIND 5 fra 1969 - April 1840 til december 1842 -
BIND 6 fra 1969 - 1843 til juni 1845 -
BIND 7 fra 1970 - Juli 1845 til juni 1847: Samlivet med Chopin afsluttes i 1847. Voldsom konflikt med datteren Solange omkring dennes giftermål.
BIND 8 fra 1971 - Juli 1847 til december 1848: Selvbiografien, Mit livs historie, påbegyndes. Deltager i 1848 i Februarrevolutionen som skribent på Bulletins de la République.
BIND 9 fra 1972 - Januar 1849 til december 1850. George Sand i retræten politisk. I de kommende år skaber hun en slags kollektiv på Nohant; et fristed for kunstnere og intellektuelle. Alexandre Manceau, ven af Maurice, bliver Sands sekretær, senere hendes elsker.
BIND 10 fra 1973 - Januar 1851 til marts 1852 -
BIND 11 fra 1976 - April 1852 til juni 1853 -
BIND 12 fra 1976 - Juli 1853 til december 1854 -
BIND 13 fra 1978 - Januar 1855 til juni 1856: Jeanne Clésinger, Sands barnebarn, dør fem år gammel. Hun varSolanges anden datter i ægteskabet med skulptøren Jean-Baptiste Clésinger; den første Jeanne dør 3 måneder gammel i 1848. Selvbiografien, der udkommer 1854-55, slutter med et klageskrig over tabet af barnebarnet. Efter tragedien rejse til Italien med Maurice og Manceau.
BIND 14 fra 1979 - Juli 1856 til juni 1858: George Sand begynder i denne periode sit meget aktive teaterarbejde.
BIND 15 fra 1981 - Juni 1858 til juni 1860: Forliges med forlæggeren Buloz, som hun nogle år før var brudt med, blandt andet for at skabe La Revue indépendente sammen med Leroux. Elle et lui, Sands version i romanform af sin affære med Musset, udkommer i denne periode.
BIND 16 fra 1981 - Juli 1860 til marts 1862: Bliver alvorligt syg i november til december 1860 og tager i 1861 på rekreationsrejse med Manceau. Maurice gifter sig med Lina Calamatta, den berømte gravør, Luigi Calamattas, datter.
BIND 17 fra 1983 - April 1862 til juli 1863: Korrespondancen med Gustave Flaubert, forfatteren til Madame Bovary og L'Éducation sentimentale begynder. Maurice og Lina får en søn, Marc-Antoine.
BIND 18 fra 1984 - August 1863 til december 1864: Succes på teatret med stykket: Villemer. Holder stadig tæt sammen med Manceau, men har også en affære med maleren Claude Marchal. Marc-Antoine dør.
BIND 19 fra 1985 - Januar 1865 til maj 1866: Manceau er alvorligt syg af tuberkulose og forlader Nohant. George Sand rejser med og plejer Manceau i hans hjem i Palaiseau, en forstad til Paris. Manceau dør den 21. august 1865.
BIND 20 fra 1985 - Juni 1866 til maj 1868: Lina og Maurice får to døtre i denne periode. Aurore Dudevant, 1866-1961, og Gabrielle Dudevant, 1868-1909. Før sin død overlod Aurore Nohant til den franske stat.
BIND 21 fra 1986 - Juni 1868 til marts 1870: Gustave Flaubert besøger SandNohant i december 1869.
BIND 22 fra 1987 - April 1871 til marts 1872: Lever livet med mange fester på Nohant.
BIND 23 fra 1989 - April 1872 til marts 1874: I 1873 besøger Turgeniev og Flaubert Nohant. Sand rejser til Auvergne.
BIND 24 fra 1990 - April 1874 til maj 1876: Sand syg i denne periode, og hun dør på Nohant den 8. juni 1876 og begraves på den lille kirkegård ved godset.
BIND 25 fra 1991 - Supplements-bind. - kbc

© DetGS • 2002 og 2004

Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!