Dansk elektronisk tidsskrift George Sand

Billede af George Sand

GEORGE SANDS OG ALFRED DE MUSSETS BREVE blev første gang udgivet i 1904 af Félix Decori: en markering af Sands hundredårsdag. Det er denne - før musen over teksten - som ligger til grund for oversættelserne her på siden.

Introduktion brevveksling Sand-Musset

forside → breve • françaisenglish

Til højre ses tegning af George Sand udført af digteren Alfred de Musset i 1833.

GEORGE SAND OG DIGTEREN ALFRED DE MUSSET forelskede sig i sommeren 1833 og rejste sammen til Venedig mod slutningen af året. En voldsom uenighed opstod mellem dem i løbet af marts 1834, og Musset forlod Venedig i utide. Sand og Musset havde dog overordentligt svært ved endeligt at slippe hinanden, og brevvekslingen mellem dem er en af de smukkeste, der findes. DetGS har vist den første serie, som er skrevet før Sand og Musset tiltrådte deres rejse til Venedig. Oversættelsen af anden serie er påbegyndt i august 2002 og afsluttet i februar 2004.

FELIX DECORI DELER BREVENE I FIRE SERIER, men det bør måske blot være tre. Første serie er således skrevet før Sand og Mussets afrejse til Venedig. Her findes i alt 11 billetter og breve fra Musset til Sand. Decori fortæller i sit forord, at han ingen har set fra Sand, men der findes dog et brev og en billet, som vises her på siden. Brevet blev første gang udgivet af Maurice Allem i 1940 i Musset, senere af Louis Evrard i hans udgivelse fra 1956 af Sand og Mussets breve. De er indføjet her, som vi har tilladt os at bringe kronologien af første serie i overensstemmelse med iagttagelserne hos Georges Lubin.

DEN ANDEN SERIE er fra marts 1834 og frem, altså efter at Musset havde forladt Sand i Venedig. Det er her, at brevene for alvor begynder at blomstre poetisk. Det skal også her bemærkes, at de øvrige breve, som omtales, ikke er en del af brevvekslingen. Det er Sands Breve fra en rejsende, som befinder sig tæt til fiktionen.


Introduction correspondance Sand-Musset

FÉLIX DECORI Decori a publié la correspondance entre George Sand et Alfred de Musset pour la première fois en 1904 : comme célébration du centenaire de Sand. Dans cette édition les meilleurs parmi le grand nombre de pastels de Sand par Musset sont publiés, entre autres Sand à éventail.

→ correspondance

GEORGE SAND ET ALFRED DE MUSSET commencèrent leur liaison pendant l'été de 1833. Vers la fin de l'année ils voyagèrent à Venice. Un désaccord violent s'est élevé au mois de mars 1834 et Musset a quitté Venice pour Paris. Ni Sand ni Musset ne voulurent se passer sans l'autre et peut-être leur correspandance est la plus belle jamais. Sur ce site vous trouvez la première partie et la deuxième partie.

CONCERNANT LA PREMIÈRE PARTIE Félix Decori a éclaré qu'il n'a trouvé que les documents de Musset à Sand : onze lettres et billets. Plus tard on a trouvé un billet et une lettre de Sand, publiées pour la première fois par Maurice Allem dans Musset, 1940, et par Louis Evrard dans son édition de la correspondance Sand-Musset, 1956. Aussi à remarquer, comme George Lubin a trouvé dans sa publication de la correspondance de Sand, est l'inversion poétique entre les lettres de Musset à la fin de la première partie. Peut-être un acte de Sand dans ses dernières années, arrangeant la publication posthume, mais non pas de Decori.

LA DEUXIÈME PARTIE commence au mois de mars 1834; quand Musset a quitté Venice. Particulièrement c'est au commencement de cette partie que les lettres prospérent. C'est l'édition de Félix Decori - Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset; publiée intégralement et pour la première fois d'après les documents originaux par Félix Decori avec dessins d'Alfred de Musset et facsimilés d'autographes, Bruxelles 1904 - qui constitue le fondement des traductions sur ce site.


Introducing Correspondence Sand-Musset

THE CORRESPONDENCE of George Sand and Alfred de Musset was first published in 1904 by Félix Decori; to commemorate the Sand centenary. In this edition some of the best of Musset's many drawings of Sand are shown, as Sand with Fan.

→ correspondance

GEORGE SAND AND THE POET ALFRED DE MUSSET fell in love during the summer of 1833. At the end of the year they travelled to Venice. A violent disagreement occured in March 1834, and Musset left Venice for Paris. But neither Sand nor Musset could let the other go, and the resulting correspondence is one of the most beautiful ever found. On this site you find the first part, written before Sand and Musset became lovers. From the second part, written after Musset had left Venice, all letters are shown.

CONCERNING THE FIRST PART, FÉLIX DECORI tells us, that he only saw material from Musset to Sand: eleven letters and notes. A note and a letter from Sand were later found, first published by Maurice Allem in Musset, 1940, and later on by Louis Evrard in his edition of the Sand-Musset correspondence, 1956. One should also note, as found by Georges Lubin in his publication of Sand's correspondence, that a very poetic invertion was done among Musset's last letters in the first part. Not by Félix Decori, but rather by Sand late in life, and as she arranged the posthumous publication.

THE SECOND PART runs from March 1834 and forward; when Musset had left Venice. Especially in the beginning of this part the letters flourish poetically. One shuld be aware, that the letter mentioned in the extracts is not a part of the correspondence. It is the first of the Letters from a Traveller, which is autobigraphical, but also close to fiction.

© DetGS • 2000 - 2004

Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!